ຊີວີດສຸດລັນທົດ! ເດັກນ້ອຍ 3ຄົນຢູ່ກັບພໍ່ ອົດມື້ກິນມື້ ແຖມບ່ອນຢູ່ໃກ້ຊິຖືກຍຶດ

  0
  232

  ເປັນເລື່ອງລາວສຸດເສົ້າ ທີ່ສ້າງຄວາມສະເທືອນໃຈອີກແລ້ວ ເປັນເລື່ອງລາວຂອງ 4ພໍ່ລູກ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງທຸກຍາກລໍາບາກ ອົດມື້ກິນມື້ ບາງວັນບໍ່ມີເງິນໃຫ້ລູກໄປຮຽນ ຊໍ້າບໍ່ໜໍາ ເຮືອນແລະທີ່ດິນທີ່ອາໃສຢູຸ່ກໍາລັງຈະຖືກຍຶດ.

  ເລື່ອງລາວທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເປັນເລື່ອງຂອງ 4ພໍ່ລູກ ໂດຍມີລູກ 3ຄົນ ລູກກົກ 12ປີ, ຜູ້ຕໍ່ມາ 10ປີ ແລະ ລູກຫຼ້າ 8ປີ ຕ້ອງທົນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຍາດລໍາບາກ ທຸກບາດກ້າຍ່າງໃນເຮືອນຕ້ອງລະມັດລະວັງ ແລະຈື່ວ່າໄມ້ແຜ່ນໃດຢຽບໄດ້ ຫຼື ຢຽບບໍ່ໄດ້ ນັບມືເຮືອນກໍ່ເກົ່າຜຸພັງລົງເລື້ອຍໆ ແມ້ແຕ່ພັດລົມອັນດຽວໃນເຮືອນກໍ່ຫັກງໍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງທົນໃຊ້ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນຊື້ໃໝ່.

  4ພໍ່ລູກ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແບບນັ້ນ ມາຕະຫຼອດ ຍາມໃດພໍ່ໄດ້ເງິນຈາກການຮັບຈ້າງ ລູກໆກໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ມື້ບໍ່ມີເງິນກໍ່ຕ້ອງຢຸດຮຽນ.

  ຊີວິດຂອງທັງ 4ພໍ່ລູກ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ລັນທົດສົມຄວນ ແຕ່ກໍ່ດັ່ງທີ່ຮູ້ ທຸກຄົນຕ້ອງສູ້ຊີວິດ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ທູຸກຄົນສູ້ຊີວິດຕໍ່ໄປ.