ໜອງຄາຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ້ມ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021

0
61

ແຂວງໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ 🇹🇭 ທີ່ມີຊາຍແດນ ກົງກັນຂ້າມ ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ 🇱🇦 ລາຍງານ ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຈໍານວນ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021, ໂດຍ 1 ວັນ ກ່ອນໜ້າ ຄືວັນທີ 10 ເມສາ 2021 ກໍ່ໄດ້ມີການກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນແຂວງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃຫມ່ນີ້ ແມ່ນເດີນທາງກັບຈາກ ແຂວງຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ເພື່ອມາພັກຜ່ອນ ໃນໄລຍະ ໃກ້ປີໃຫມ່ ໂດຍການຕິດເຊື້ອ ແມ່ນກ່ຽວພັນ ກັບກຸ່ມສະຖານທີ່ບັນເທິງ ຢູ່ແຂວງຊຽງໃໝ່. ປະຈຸບັນ ໃນແຂວງ ໜອງຄາຍ ແມ່ນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທີ່ກໍາລັງຮັກສາໂຕ 4 ຄົນ.


ໜອງຄາຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ້ມ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021


ໜອງຄາຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ້ມ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021


ໜອງຄາຍຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ້ມ 2 ຄົນ ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2021

ທີ່ມາ: ບ້ານເມືອງ