ຜິດຫວາ ທີ່ເກີດມາເປັນເພດທີ 3 ປະສົບການຊີວິດທີ່ຖືກດູຖູກໃນມື້ນັ້ນ ຈົນມີກຳລັງໃຈໃນມຶ້ນີ້

0
162

ແຊ ແຊ ແຊຈາກຊີວິດເດັກນ້ອຍຜູ້ຫນື່ງ ທີ່ເກີດມາບໍ່ສົມບູນແບບ ນັ້ນກໍ່ຄືການໃຊ້ຊີວິດແບບລົບ!ລົບຊ້ອນໆບໍ່ຄືຄົນອື່ນເປັນແບບນິແລະການຜ່ານອຸປະສັກມາຫລາຍ ມາຮອດຕອນຂ້ອຍອາຍຸ16~17ກະໃຫ່ຍແລ້ວກະເລີມຮູ້ຈັກແຕ່ງຕົວຂຶ້ນຢາກຖາມວ່າການທີ່ເກີດມາເປັນເພດທີ3ແບບນິລະມັນຜິດຫວາ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຊື່ອມເສຍຫວາ ຂ້ອຍເປັນໂຕ

ລະລົກຫວາ ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ຢາກຫວາ ທຸກຄົນນະກະບໍ່ຢາກເກີດມາເປັນດອກແຕ່ມັນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ຖ້າເລືອກໄດ້ຂ້ອຍກະເກີດເປັນຜູ້ຍີງແລ້ວ ແຕ່ຕອນນິກະໄດ້ອາຍຸ20ປີ ຂອບໃຈຄຳບູລີ້ຄຳດູຖູກໃນມື້ນັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີແຮງກຳລັງໃຈລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ຈົນມາຮອດມຶ້ນີ້ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈເຮົາຊ່ຳພໍ່ແມ່ເອື້ອຍເຮົາດອກ ສະນັ້ນແລ້ວຕຸ່ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນ

ເຊົາບູລີ້ເພດທີ3ໄດ້ແລ້ວ ທຸກຄົນເກີດມາກະຢາກມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ເປັນກະເທີຍບໍ່ເຊົາໄວຄືເປັນໄຂ້ດອກທຸກຄົນກະບໍ່ຢາກເກີດມາເປັນແບບນິ ແຕ່ມັນກະເປັນໄປແລ້ວ ຂໍແຕ່ເຮັດໃນມື້ນິໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຄົນຮັກເຮົາກະມີຄົນຊັງເຮົາກະມີເຮົາບໍ່ສາມາດເລືອກເກີດໄດ້ແຕ່ສາມາດເປັນຄົນດີໄດ້ຂອບໃຈຄຳບູລີ້ມື້ນັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີມື້ນິ ແຊໆ


ຜິດຫວາ ທີ່ເກີດມາເປັນເພດທີ 3 ປະສົບການຊີວິດທີ່ຖືກດູຖູກໃນມື້ນັ້ນ ຈົນມີກຳລັງໃຈໃນມຶ້ນີ້


ຜິດຫວາ ທີ່ເກີດມາເປັນເພດທີ 3 ປະສົບການຊີວິດທີ່ຖືກດູຖູກໃນມື້ນັ້ນ ຈົນມີກຳລັງໃຈໃນມຶ້ນີ້


ຜິດຫວາ ທີ່ເກີດມາເປັນເພດທີ 3 ປະສົບການຊີວິດທີ່ຖືກດູຖູກໃນມື້ນັ້ນ ຈົນມີກຳລັງໃຈໃນມຶ້ນີ້