ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ ແຈ້ງການສິ້ນສຸດຕຳແຫນ່ງມີສເວີລາວ ແລະຄືນມົງກຸດໃຫ້ກອງປະກວດ

0
379

Breaking News: ສາຍແກ້ວ ສີດາວົງ ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ 2021 ຂໍແຈ້ງການ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກ ນາງງາມ ອັນດັບ 1 ມີສເວີລາວ 2021 ໄດ້ໂພສລົງເຟສບຸກ ສ່ວນຕົວ ກ່ຽວກັບການສະຫລະຕຳແຫນ່ງ ແລະ ຄືນມົງກຸດໃຫ້ກັບທາງກອງປະກວດ ດ້ວຍເຫດຜົນຫລາຍໆຢ່າງ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍ. ສະນັ້ນ ໃນນາມ ປະທານໂຄງການປະກວດ ຈຶ່ງຂໍປະກາດ ການສິ້ນສຸດ ການດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ນາງງາມ ອັນດັບ1 ມີສເວີລາວ 2021 ນະຕອນນີ້. ສ່ວນເອກະສານ ການສິ້ນສຸດຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ນາງງາມຜູ້ໃຫມ່ຂື້ນ ດຳລົງຕຳແຫນ່ງແທນ ແມ່ນຈະມີການແຈ້ງການ ຢ່າງເປັນທາງການອີກເທື່ອຫນື່ງ. ສາຍແກ້ວ ສີດາວົງ ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສ ເວີລາວ 2021


ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ ແຈ້ງການສິ້ນສຸດຕຳແຫນ່ງມີສເວີລາວ ແລະຄືນມົງກຸດໃຫ້ກອງປະກວດ


ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ ແຈ້ງການສິ້ນສຸດຕຳແຫນ່ງມີສເວີລາວ ແລະຄືນມົງກຸດໃຫ້ກອງປະກວດ


ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ ແຈ້ງການສິ້ນສຸດຕຳແຫນ່ງມີສເວີລາວ ແລະຄືນມົງກຸດໃຫ້ກອງປະກວດ


ປະທານ ໂຄງການປະກວດ ມີສເວີລາວ ແຈ້ງການສິ້ນສຸດຕຳແຫນ່ງມີສເວີລາວ ແລະຄືນມົງກຸດໃຫ້ກອງປະກວດ