Miss World Laos 2021 ສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ ປະກາດສະຫຼະຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຂໍບອກລາຍລະອຽດ

0
342

Miss World Laos 2021 ປະກາດສະຫຼະຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ ຫຼື Miss World Lao ຄົນຫຼ້າສຸດໄດ້ອອກມາກ່າວທາງເຟສບຸກສ່ວນໂຕເຖິງການສະຫຼະຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນວ່າ:”ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ Miss World Laos 2021 ຂໍສະຫຼະຕໍາແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພາະວ່າບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເລື່ອງລະອຽດບໍ່ຂໍຕອບ.”

ຂໍໂທດທາງກອງປະກວດ ແລະ ຄະນະກຳມະການທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈດຳລົງຕໍາແໜ່ງ. ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ທຸກໆຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັນທີ່ສົ່ງກຳລັງໃຈມາໃຫ້ຕະຫຼອດມາ.

Miss World Laos 2021 ສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ ປະກາດສະຫຼະຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຂໍບອກລາຍລະອຽດ

Miss World Laos 2021 ສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ ປະກາດສະຫຼະຕຳແໜ່ງຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ຂໍບອກລາຍລະອຽດ

ທີ່ມາ: Phongsavanh Souphavady