ຈັ່ງແມ່ນໂຊກແທ້ນໍ້ ຊື້ເລກ 5ໂຕ 5,000 ກີບ ໄດ້ເງິນ 200,000,000 ກີບ

0
222

ຈັ່ງແມ່ນໂຊກແທ້ນໍ້!!! ຊື້ເລກ 5ໂຕ 5,000 ກີບ ໄດ້ເງິນຕັ້ງ 200,000,000 ກີບ ງວດ25 ວັນທີ່ 29/03/2021 ( 551194 ແມວບ້ານ ) ຢາກໂຊກດີແບບນີ້ຢ່າລືມຊື້ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ອິນຊີ ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3 ຈຳໜ່າຍເລກ 5ໂຕ 4ໂຕ 3ໂຕ 2ໂຕ 1ໂຕ ລາງວັນຊື້1,000ກີບ , 1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ , 2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ , 3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ , 4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ , 5ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ


ຈັ່ງແມ່ນໂຊກແທ້ນໍ້ ຊື້ເລກ 5ໂຕ 5,000 ກີບ ໄດ້ເງິນ 200,000,000 ກີບ