ໄທ ກຽມຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕກວດສອບໂຄວິດ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້

0
400

ປະເທດໄທ ກຽມພ້ອມ ຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວປະເທດໄທ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້ (ລວມ ສປປ ລາວ), ຍົກເວັ້ນ 14 ປະເທດ ທີ່ມີການກວດພົບ ການລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດກາຍພັນ ທີ່ຍັງຈະຕ້ອງ ກັກໂຕ 14 ມື້, ໂດຍມາດຕະການໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະເລີ່ມປະຕິບັດ ໃນ
ວັນທີ 01 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມປະສົງເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄທ ແມ່ນຍັງຈະຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ ການກວດສອບ ຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈາກປະເທດຕົ້ນທາງ ວ່າບໍ່ມີເຊື້ອ ຈຶ່ງເດີນທາງມາໄດ້.


ໄທ ກຽມຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕກວດສອບໂຄວິດ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້


ໄທ ກຽມຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕກວດສອບໂຄວິດ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້


ໄທ ກຽມຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕກວດສອບໂຄວິດ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້


ໄທ ກຽມຫຼຸດໄລຍະເວລາການກັກໂຕກວດສອບໂຄວິດ ຈາກ 14 ມື້ ລົງມາເປັນ 10 ມື້

ທີ່ມາ ໄທຣັດ