ສຸດໜ້າຮັກ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຮູບຊົງກະຕຸກນ້ຳ ແລະ ກະປ໋ອງ ເນັ້ນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ສຳລັບໂຮງຮຽນ ພ້ອມສ້າງເງິນສະສົມໄດ້

0
166

ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວນີ້, ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລ້ວນຳກັບມາລີໄຊເຄີໃໝ່ ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ທັງນີ້, ຍັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນແບບຍືນຍົງ ເພື່ອນຳເອົາເງິນຈາກການຂາຍຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ ມາເປັນເງິນບໍລິຫານ ເພື່ອຊື້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຖົງດຳ, ໄມ້ຟອຍ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ໂຕະຫິນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ໃນອະນາຄົດ ໂດຍ 2 ຊຸດທຳອິດ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ເຈົ້າອານຸວົງ ແລະ ຖືວ່າເປັນໂຮງຮຽນທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບໃນການປູກຈິດສຳນຶກໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສາມາດສ້າງ

ລາຍຮັບໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ດຳເນີນໂດຍ ກຸ່ມໄວຫນຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ “ECO LAOS” ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແຜນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ (CIRCULAR ECONOMY OM WASTE MANAGEMENT CONTEST 2020) ທີ່ຈັດໂດຍ UNDP ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ເປັນ 1 ໃນ 10 ທີມ

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ECO LAOS ຍັງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຈາກ ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈຳກັດ ພາຍໃຕ້ໂລໂກ້ຂອງ “ນ້ຳດື່ມຫົວເສືອ” ທີ່ໄດ້ເລັ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ

ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ທັງເພື່ອເປັນການເກັບຄືນຂວດພລາສຕິກ ແລ້ວນຳກັບເຂົ້າສູ່ວົງຈອດການລິໄຊເຄີ ແລະ ອອກສູ່ສັງຄົມຄືນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ECO LAOS ຍັງມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຮູບແບບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອອີກໃນຂອບເຂດໂຮງຮຽນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສູນການຄ້າອີກດ້ວຍ