ປະກາດຫາຄົນໃນຮູບ…! ລາວມາຊື່ໝູ ແຕ່ວັນທີ່ 8 ເດືອນ 3 ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍເງີນ ໂທນຳກະບໍ່ຮັບສາຍ (ຄູ່ກໍລະນີແຈ້ງຄວາມແລ້ວ).

0
120

ປະກາດຫາຄົນໃນຮູບ…!!! ລາວມາຊື່ໝູ ແຕ່ວັນທີ່ 8 ເດືອນ 3 ແຕ່ບໍ່ຈ່າຍເງີນ ໂທນຳກະບໍ່ຮັບສາຍ (ຄູ່ກໍລະນີແຈ້ງຄວາມແລ້ວ)

ປະກາດ ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອແນ່  ນາງຜູ້ຢູ່ໃນຮູບນີ້ ໄດ້ມາເອົາໝູນຳຫລານຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 8 ເດືອນ 3 ຕອນຂອ້ຍບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ແລ້ວບໍ່ຈ່າຍເງີນ.

ໂທຖາມກະຕົວະມື້ນັ້ນມື້ນີ້ ປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ຮັບໂທລະສັບເລີຍ ໃຜຮູ້ຈັກຫລືເຄີຍເຫັນລາວ ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອແນ່ເດີ້!

(ຕອນນີ້ຂອ້ຍໄດ້ແຈ້ງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານຕານປ່ຽວໄວ້ແລ້ວ)