ລາວ ຍັງມີຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ

0
150

ໃນໂອກາດ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ວ່າ: ວຽກງານພັດທະຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນໃນປີ 2019 ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62.384 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 5,16% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 18,3% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງ
ສາມາດເກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ເກືອບ 18.000 ເຮັກຕາ (ລື່ນແຜນການຂອງມະຕິສະພາ), ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ເກືອບ 1.600 ຄົນ (ລື່ນແຜນສະພາ).


ລາວ ຍັງມີຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ


ລາວ ຍັງມີຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ


ລາວ ຍັງມີຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 62 ພັນກ່ວາຄອບຄົວ

ເນື້ອໃນຂ່າວຈາກ: Cri