ຊ່ວຍແຊຮແດ່ ເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານ 5 ປີ ນັ່ງໃຫ້ ມາຂໍທານນຳພໍ່ແລ້ວຖືກພໍ່ຖິ້ມ

0
149

ຝາກແຊຮຊ່ວຍແດ່ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ ປະມານ 5 ປີໄດ້ນັ່ງໃຫ້ຢູ່ ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍແມ່ນມາຂໍທານນຳພໍ່ ຢູ່ທີ່ຄີວລົດເມສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ນໄດ້ໄປປະລູກຍ້ອນວ່າໃຊ້ລູກໄປຂໍທານແລ້ວແຕ່ລູກບໍ່ໄປຂໍທານແລ້ວຈຶ່ງຕີລູກ ເຊິ່ງເປັນຄົນໃນເຫດການເປັນຄົນເລົ່າສູ່ຟັງ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນຜູ້ເປັນພໍ່ຈຶ່ງໄດ້ປະລູກໄວ້ຢູ່ຄີວລົດເມສະຫວັນນະເຂດ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ນ ຢູ່ບ້ານນາແລ້ງ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຝາກແຊເພື່ອໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງຫຼືແມ່ຂອງເດັກໄດ້ຮັບຮູ້ ຊ່ວຍໄດ້ຊ່ຳນີ້ເດີ້ 21 ມີນາ 2021


ຊ່ວຍແຊຮແດ່ ເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານ 5ປີ ນັ່ງໃຫ້ຢູ່ ມາຂໍທານນຳພໍ່ແລ້ວຖືກພໍ່ຖິ້ມ


ຊ່ວຍແຊຮແດ່ ເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານ 5ປີ ນັ່ງໃຫ້ຢູ່ ມາຂໍທານນຳພໍ່ແລ້ວຖືກພໍ່ຖິ້ມ