ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ…! ວິທີທົດສອບ “ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ” ວ່າຂອງ ແທ້ຫຼືຂອງປອມ ໄປພິສູດພ້ອມກັນເລີຍ

  0
  301

  ສັງເກດຈາກໝາກເຜັດດອງ ຖ້າໝາກເຜັດເປື່ອຍເລະ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູມີລັກສະນະຂຸ່ນ ສະແດງວ່ານ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ໃຊ້ (ເປັນຂອງປອມ )

  ທົດລອງນຳໃບຜັກຫອມປ້ອມໃສ່ລົງໃນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ ຖ້າໃບຜັກມີລັກສະນະຕາຍພາຍໃນ 15 ນາທີ ສະແດງວ່ານ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ໃຊ້(ເປັນຂອງປອມ) ອາດເພາະເປັນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ເຮັດຈາກກົດແຮ່

  – ຫລືຖ້າຢູ່ບ້ານມີຢາທາລິ້ນ ໃຊ້ຢາທາລິ້ນສີມ່ວງ (Gentian Violet) ຢອດລົງໄປໃນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 2 – 3 ຢົດ
  ຖ້ານ້ຳສົ້ມສາຍຊູຍັງເປັນສີມ່ວງ

  ສະແດງເປັນນ້ຳສົ້ມສາຍຊູແທ້ ແຕ່ ຖ້າປ່ຽນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ ຫຼື ສີຟ້າ ສະແດງວ່າ (ເປັນຂອງປອມ) ຫ້າມໃຊ້ເພາະມັນເປັນອັນຕະລາຍ