ອາເມລິກາ ທົດລອງສັກວັກຊີນ ໂມເດິນນາ ກັບເດັກ 6-12 ປີ

0
146

ວັກຊີນ ໂມເດີນນາ ເປັນວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະກາດວ່າ ຈະເລີ່ມສັດທົດລອງກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6-12 ປີ. ຄາດວ່າຈະມີປະມານ 6.750 ເດັກອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສັກໃນຄັ້ງນີ້.ທ່ານ Stephane Bancel, nói ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ໂມເດິນນາ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມຊຶ່ນຊົມທີ່ໄດ້

ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຄວ້າ ໄລຍະສອງ ແລະ 3 ຂອງວັກຊີນ mRNA-1273 ກັບເດັກສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ. ພະແນກປະສູດ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາຕີລາຄາລະດັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງພູມຄຸ້ມກັນຂອງວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ຂອງເດັກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ”.ລັດຖະບານຂອງ ໂຈໄບເດັນ ກຳລັງຜັກດັນຂະບວນການ

ສັກວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ທົ່ວໄປ. ສຸນຄວບຄຸມແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ, ເມື່ອວັນທີ 16 ມີນານີ້ ປະກາດວ່າມີວັກຊີນເກືອນ 111 ລ້ານໂດສ ທີ່ສັກໄປແລ້ວໃນ

ສະຫະລັດ, ກວມ 22% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ທຽບເທົ່າ 72 ລ້ານຄົນທີ່ສັກໄປແລ້ວ 1 ເຂັມ ແລະ ເກືອບ 12% ຂອງພົນລະເມືອ ເທົ່າກັບ 39 ລ້ານຄົນໄດ້ສັກ 2 ເຂັມແລ້ວ.ມາເຖິງເວລານີ້, ສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດນຳໃຊ້ສຸກເສີນວັກຊີນ ໄຟເຊີ, ໄບອອນເທັກ, ໂມເດິນນາ ແລະ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ.