ສະໝັກດ່ວນ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃຫມ່

0
409

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງການສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກ ຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ວິຊາການຂັບຂີ່ ຊັ້ນຕົ້ນຂຶ້ນໄປ; 2. ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຫຼື ເສດຖະກິດແຜນການ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ; 3. ບໍລິຫານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ;4. ປັດຊະຍາ, ການເມືອງ, ໂລຊິກສາດ, ກໍ່ສ້າງພັກ, ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ; 5. ເສດຖະສາດ, ທະນາຄານ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ


ສະໝັກດ່ວນ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃຫມ່


ສະໝັກດ່ວນ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃຫມ່