ຂີ້ເຫຍື້ອຕາມນຳ ສະພາບນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງຕອນນີ້

0
160

ຄົງອີກບໍ່ດົນ ຈາກນ້ຳໃສຂຽວທຳມະຊາດ ຕໍ່ໄປສິການເປັນຂຽວເນົ່າຈາກຂີ້ເຫຍື່ອເຫລົ່ານີ້ ທີ່ຄົນໄປທ່ຽວໄປກິນດື່ມແລ້ວນິໃສມັກງ່າຍຖີ້ມລົງໄປໃນແມ່ນ້ຳ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳເນົ່າເໝັນ ກຸງຫອຍປູປາຕາຍ ລະບົບນິເວດເສຍເໝິດການບຸກລຸກທຳມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ສ້າງລີສອດ ສ້າງໂຮງແຮມ ສ້າງຮ້ານກິນດື່ມ ຈຳນວນມະຫາສານ ໃກ້ແມ່ນ້ຳແລ້ວບໍລິຫານຈັດການບໍດີ ສຸດກໍເປັນການທຳລາຍທຳມະຊາດ ແລະ ຈາກເດີມທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ກໍ່ກາຍເປັນທຳມະຊາດທີ່ເສຍຫາຍ ເຫລຶອໄວ້ແຕ່ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງລະບົບນິເວດໃຫ້ກັບຄົນຫລຸ້ນລູກຫລຸ້ນຫລານ.


ຂີ້ເຫຍື້ອຕາມນຳ ສະພາບນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງຕອນນີ້


ຂີ້ເຫຍື້ອຕາມນຳ ສະພາບນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງຕອນນີ້


ຂີ້ເຫຍື້ອຕາມນຳ ສະພາບນ້ຳຊອງ ເມືອງວັງວຽງຕອນນີ້