ໂຮງແຮມລາວເອເທນ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຈຳນວນຫລາຍ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ: 1,500.000 – 5,000.000 ລ້ານກີບ

0
23149

ໂຮງແຮມລາວເອເທນຈະເປີດໃນໄວໆນີ້. ດຽວນີ້ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຮັບພະນັກງານ​ຜູ້ບໍລິຫານ, ຫົວ ໜ້າ ພະແນກ, ພະນັກງານ ມືອາຊິບ ແລະອື່ນໆ. ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ: 1500.000kip-5.000.000kip.ເຊີ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ຈັດການພະແນກການຕະຫວາດ,​ ຜູ້ຈັດການພະແນກຫ້ອງແຂກ,​ຜູ້ຈັດການພະແນກຫ້ອງອາຫານ,​ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ,​ຜູ້ຈັດການພະແນກການເງີນ.​ເງີນເດືອນ 5,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ , 2. ຫົວຫນ້າເຄົາເຕີ,​ ຫົວຫນ້າຫ້ອງພັກ,​ ຫົວຫນ້າຫ້ອງອາຫານ,​ ຫົວຫນ້າຜູ້ດູແລສ້ອງແປງ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 4,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ.

3. ພພະນັກຕອນຮັບ,​ພະນັກງານຍົກກະເປົາ ຈຳນວນ 3 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 4. ພະນັກງານຈັດຊື້,​ພະນັກງານ​ຂັບລົດ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,500,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 5. ພະນັກງານ​ບັນຊີ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,800,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ 6. ພະນັກງານ​ຕອນຮັບເຄົາເຕີ ຈຳນວນ 8 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,300,000​ – 3,750,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ , 7. ພະນັກງານ​ແມ່ບ້ານຫ້ອງພັກ ຈຳນວນ 12 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ ,

8. ພະນັກງານ​ບໍລິຫານຢູ່ຫ້ອງອາຫານ ຈຳນວນ 16 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 9. ພະນັກງານ​ຮ້ານກາເຟ-ຮ້ານອາຫານ ຈຳນວນ 3 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 10. ພະນັກງານ​ທຳຄວາມສະອາດ ຈຳນວນ 11 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 11. ພະນັກງານ​ຮັກສາວິສະວະກຳ.​ຈຳນວນ 5 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,500,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ

12. ພະນັກງານ​ເກັບເງີນຢູ່ຫ້ອງອາຫານ. ຈຳນວນ 5 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,500,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , 13. ພໍ່ຄົວແມ່ຄົວ. ຈຳນວນ 16 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000​ -4,000,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ , 14. ຫົວຫນ້າພະນັກງານຄວາມປອດໄພ.​ຈຳນວນ 1 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 4,000,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ

15. ພະນັກງານ​ຮັກສາຄວາມປອດໄພ.​ຈຳນວນ 17 ຄົນ.​ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000​ ກີບຕໍ່ເດືອນ , ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ນເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້: ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງການບໍລິຫານໂຮງແຮມດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຮ່ວມມືກັບຜູ້ສະ ໜອງ ວັດສະດຸ.ສະຖານທີ່:ຖະໜົນເຕ້2,​ ເມືອງສີໂຄດ, ບ້ານໜອງສະໂນຄຳ,​ຮ່ອມ2. ຕິດຕໍ່ / ໂທລະສັບ: ນາງ​ຄຳ 02095880455, Tatoun 02059304142