ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດຍັງມີພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 11.152 ເຮັກຕາ

0
179

ປັດຈຸບັນ! ທົ່ວປະເທດຍັງມີພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 11.152 ເຮັກຕາ ຫຼື ທຽບເທົ່າກັບ ເດີນ ເຕະບານ 15,547 ສະໜາມ ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ໄດ້ລາຍງານ ເນື່ອງໃນຈາກກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອກ້າວສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020 ຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ສປປ ລາວ ມີພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າມີຄວາມອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທັງໝົດ 853 ພື້ນທີ່ ຫຼືປະມານ 11.152 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 22% ຂອງແຜນການ (50.000 ເຮັກຕາ) ທີ່ຢືນຢັນວ່າ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຈາກ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ໃນການດຳເນີນການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ທັງໝົດ 3.328 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 52% ຂອງແຜນການປີ (6.364 ເຮັກຕາ) ແລະ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ທັງໝົດ 67.146 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ 50.089 ແມ່ນລະເບີດລູກຫວ່ານ