ພົບເຫັນ ລູກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ລູກໃຫຍ່ 1 ລູກ ຝັງຢູ່ສວນ

0
259

ປະຊາຊົນ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສົ່ງຂ່າວເຂົ້າມາຫາ FM 90 ວ່າ ໄດ້ຄົ້ນພົບເຫັນ ລູກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ລູກໃຫຍ່ 1 ລູກ ຝັງຢູ່ສວນ ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່

ບໍລິເວນບ້ານ ປາກເປັ່ງ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນວັນທີ 27/11/2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາກວດ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ທໍາລາຍ ລູກລະເບີດ ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.

ຂໍ້ມູນໂດຍ: ເອັມ ວັນດາຣາຈັກ ໂທ: 020-9203-4741