ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ມອບອຸປະກອນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

0
148

ວັນທີ 27 ພະຈິກນີ້  ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມູນຄ່າ 793.555 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕອບໂຕ້ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອັດຕາສູງໃນລາວໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ກ່າວມອບໂດຍທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນິແຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວແລະທ່ານ ນາງ ດຣ ເປຍ ລີເບວໂລ ບີໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊບ

ປະຈຳລາວ ຮັບໂດຍ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.​ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍແຕ່ 5 ປີລົງມາ ເພື່ອຊ່ວຍເດັກຂາດສານອາຫານ

ຮ້າຍແຮງທີ່ນອນໃນໂຮງໝໍ, ນອກນີ້ຍັງມີອຸປະກອນຕິດຕາມການເຕີບໂຕເກນມາດຕະຖານຂອງເດັກເຊັ່ນ: ຊິງສັ່ງນ້ຳໜັກ, ກະດານແທກລວງສູງ ແລະ ແນວວັດແທກຮອບເຄິ່ງກາງແຂນໃຫ້ເດັກ. ຢາວິຕາມິນອາເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຢາທີ່ຊ່ວຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍແລະຫລຸດຜ່ອນການເຈັບເປັນ.​ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະ

ຍາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກໃນລາວ ເຊິ່ງການຂາດສານອາຫານຈະສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ພັດທະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນຄວາມເໝາະສົມແກ່ການເວລາ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມກະລຸນາທິຄຸນເປັນສູງສຸດ.