ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ

0
281

ເສຍຫາຍໜັກ​ ຫໍພັກ​ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊​ ທີ່່່່່ປະເທດຫວຽດນາມ ຖືກພາຍຸພັດຖະຫຼົ່ມ​ ໃນວັນທີ 28/10/2020 ມີນັກສຶກສາຢູ່ໃນຫໍອາຄານຈຳນວນໜຶ່ງ,​ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮັບລາຍງານຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື​ ເສຍຊີວິດ.


ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ


ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ


ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ


ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ


ພະຍຸຖະຫຼົ່ມ ຫໍພັກນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ເມືອງກວ໋າງໄນ໊ ເສຍຫາຍໜັກ