ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ

0
185

ເທິ ຢູ່ນ່າ ໂພສ (28/10/2020) ເຮຍເກຍ ຈັດນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳຕຸກໃຫຍ່ 2500ml ແບບມີຫູຫິ້ວໃຫ້ ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງຖືກໃຈສິ່ງນີ້ແນ່ນອນ ກິນຫມົດແລ້ວໃຊ້ຕຸກຕັກນ້ຳ ເກັບນ້ຳ ໄດ້ອີກ ຂອບໃຈເຮຍເກຍຄົນດີຄົນເດີມ ບໍເຄີຍຖິ້ມພີ່ນ້ອງຜູ້ເດືອດຮ້ອນ…ຫນ່ວຍກ້າຕາຍຢ່າຟ້າວຕາຍເດີ້ສູ ງານຫນັກຍັງບໍແລ້ວ ໃຈດີອີຫຼີ ບໍເຄີຍຖິ້ມພີ່ນ້ອງຜູ້ເດືອດຮ້ອນ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ


ຊົມເຊີຍ ທ່ານເກຍ ມອບນ້ຳດື່ມໂລມາຄຳ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຂດເຊບັ້ງຫຽງ ຈຳນວນ 330 ແພັກ