ເຕືອນກຽມຮັບມືກັບພາຍຸເຂດຮ້ອນ ຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼືອມ ລົມພັດແຮງ ລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ຕຸລາ

0
380

ສະພາບອາກາດ ເຕືອນກຽມຮັບມືກັບ ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ຈະມີຝົນຕົກ,ຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼືອມ,ລົມພັດແຮງ ລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ຕຸລາ 2020ເດືອນຕຸລາ 18, 2020ລາວ

ຫວຽດນາມ ແລະປະເທດໃກ້ຄຽງ ກຽມຮັບມື້ ພະຍຸເຂດຮ້ອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 18 – 20 ຕຸລາ 2020 ນີ້…ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທຸກພາກໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງເຝົ້າລະມັດລະວັງ ອາດຈະ

ເກີດມີປະກົດການລົມແຮງ, ຝົນຕົກໜັກ,ນ້ຳໄຫຼຊຸຖັັ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ, ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍສະເພາະເຂດພາກກາງ ລົງຫາພາກໃຕ້ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເຂດອຶີ່ນ