ຊົມເຊີຍ ພົນລະເມືອງດີ ຊ່ວຍອະນາໄມພໍ່ຕູ້ເລ້ລ້ອນ

0
14

ໃຜໄດ້ທຽວທາງແຖວ ບ້ານ ນາໄຊ ໂພນໄຊ ເຂດທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເຫັນພໍ່ຕູ້ນີ້ຍ່າງເລາະໄປມາແຖວນັ້ນ ໃສ່ເຄື່ອງຊຸດດຽວມາຫຼາຍປີ ເລາະເກັບກິນອາຫານເສດ

ເຫຼືອ ຕາມຖັງຂີ້ເຫຍື້ອແຖວນັ້ນ ທີ່ແປກທີ່ສຸດກໍຄືບໍ່ມີສະມາຄົມ ມູນນິທິໃດມາດູແລລາວ ບໍ່ພາລາວໄປບົວລະບັດປີ່ນປົວ ມື້ນີ້ດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນຄົນຊ່ວຍອະນາໄມລາວ ຂໍໃຫ້ເອື້ອຍ

ຈົ່ງຈະເລີນກ້າວໜ້າເດີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕູ້ນີ້ເປັນຄົນຂາດຍາດ ຫຼື ບໍ ວອນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງເບິ່ງແຍງລາວແດ່


ຊົມເຊີຍ ພົນລະເມືອງດີ ຊ່ວຍອະນາໄມພໍ່ຕູ້ເລ້ລ້ອນ


ຊົມເຊີຍ ພົນລະເມືອງດີ ຊ່ວຍອະນາໄມພໍ່ຕູ້ເລ້ລ້ອນ