ສະພາບເສັ້ນທາງ ເລກ 9 ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້

0
23

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ສະພາບເສັ້ນທາງເລກ09 ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2020 ລະຫວ່າງບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ

ບ້ານ ນາບໍ ຖືກຕັດຂາດລະເດີj ຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມແຮງ.ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດີ່ພີ້ນ້ອງທາງເມືອງເຊໂປນ ຂໍໃຫ້ຜ່ານວິກິດນີ້ໄປໄວໆ


ສະພາບເສັ້ນທາງ ເລກ 9 ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້


ສະພາບເສັ້ນທາງ ເລກ 9 ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້