ອັບເດດ ລ່າສຸດສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່ ເມືອງເຊໂປນ

0
161

ອັບເດດ..!!ລ່າສຸດ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່, ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເຊົ້າວັນທີ່ 18/10/2020 ໜັກໜ່ວງ ແລະ ລະດັບນ້ຳຍັງຂຶ້ນຢູ່ ບາງຄອບຄົວ ມີຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັດນ້ອຍຕິດຢູ່ເຮືອນ ອອກມາບໍ່ໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີເຮືອເຂົ້າໄປຊ່ວຍ.
ຕອນນີ້ຕ້ອງຢູ່ຫຼັງຄາເຮືອນ


ອັບເດດ ລ່າສຸດສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່, ເມືອງເຊໂປນ


ອັບເດດ ລ່າສຸດສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່, ເມືອງເຊໂປນ


ອັບເດດ ລ່າສຸດສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່, ເມືອງເຊໂປນ