ເກີດເຫດ ຕີນລົດໄຖນາແຕກໃສ່ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບສາຫັດ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

0
32

ສະນັ້ນລົງແຈ້ງເຕືອນຝາກເຕືອນທ່ານໄດທີ່ຈະສູບລົດໄຖ ຄວນເຊັກໃຫ້ລະອຽດເພາະເຫດການດັ່ງກ່າວ ມັນຈະເກີດຂື້ນ ຝາກແຊຮ ວັນທີ 15/10/2020 ຂໍອະນຸຍາດລົງຝ

ເຕືອນ ໄດ້ເກີດເຫດຜູ້ປະສົບເຫດສູບຕີນລົດໄຖນາ ແລ້ວແຕກໃສ່ ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບສາຫັດ ຈຸດເດີດເຫດແມ່ນຢູ່ ບ້ານສອນມີໄຊ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງຜຸ້ບາດເຈັບແມ່ນຖືກກະທົບຫົວຢ່າງແຮງ


ເກີດເຫດ ຕີນລົດໄຖນາແຕກໃສ່ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບສາຫັດ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ເກີດເຫດ ຕີນລົດໄຖນາແຕກໃສ່ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບສາຫັດ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ