​ໂຄວິດ-19 ລະບາດໃນຟາມມິງ Mink ໃນປະເທດເດັນມາກ ແລະ ຈະຂ້າມິງ 2.5 ລ້ານໂຕ

0
437

​ໂຄວິດລະບາດໃນຟາມມິງ (Mink)​ ໃນປະເທດເດັນມາກ ແລະ ຈະຂ້າມິງ 2,5 ລ້ານໂຕ ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາານໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020 ​ນີ້​ວ່າ: ສັດຕະວະແພດ

ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ລ້ຽງໂຕມິງຢູ່ປະເທດເດັນມາກ ເລີ່ມຂ້າມິງ 2,5 ລ້ານໂຕ ຫຼັງກວດພົບໂຕມິງຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຟາມຢ່າງໜ້ອຍ 63 ແຫ່ງ ທາງພາກ

ເໜືອຂອງປະເທດ.​ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍວ່າມີ ໂຕມິງຖືກຂ້າໄປແລ້ວຈັກໂຕ ໂດຍໜ່ວຍງານສັດຕະວະແພດຂອງລັດເປັນຜູ້ຂ້າມິງທີ່ຕິດເຊື້ອ.​ ສ່ວນຟາມມິງທີ່ບໍ່ຕິດ

ເຊື້ອ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃນລັດສະໝີ 8 ກິໂລແມັດ ຈາກຟາມຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຟາມເປັນຜູ້ຂ້າມິງ ໂດຍການສີດຢາໃຫ້ຕາຍເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດ