ມອບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວໃຫ້ແພດໝໍໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ 282 ທ່ານ

0
54

ວັນທີ 16 ທັນວາ 2022, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມອບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວໃຫ້ທ່ານໝໍທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ທັງໝົດ 282 ທ່ານ, ໂດຍມີ ທ່ານ ດຣ ປອນເມກ ດາລາລອຍ ປະທານສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,

ທ່ານ ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ດຣ ຫວັງນະຄອນ ດິດຕະພົງ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ Kenichi Kobayashi ເອກອັກຄະລະສະຖູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ການມອບໃບອຸນະຍາດຄັ້ງນີ້ເປັນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວຂອງທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ເພື່ອເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະນຸຍາດເປັນການແນະນໍາຄູ່ມືເອກະສານທີ່ສໍາຄັນໃນວຽກງານສຸຂະພາບກໍຄື

ຈັນຍາບັນຂອບເຂດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານດ້ານວິຊາຊີບປິ່ນປົວ, ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິການ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສຸຂະພາບ ໃນການປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ທັງຮັບປະກັນໄດ້ຄໍາຂວັນ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ ຂອງ ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວທີ່ເປັນທ່ານໝໍ, ທັນຕະແພດ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບປິ່ນປົວຄັ້ງນີ້ ຈໍານວນ 282 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີທ່ານໝໍຊັ້ນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ 129 ທ່ານ, ທັນຕະແພດຊັ້ນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ 22 ທ່ານ, ພະຍາບານຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ 108 ທ່ານ ແລະ ຜະດຸງຄັນຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ 23 ທ່ານ.