ເນັ້ນການເບີກຈ່າຍຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ຕ້ອງກວດກາຄືນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ

0
56

ວັນທີ 19 ທັນວາ 2022 ນີ້  ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະສີດ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໂອ້ລົມຕໍ່ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຄະນະພັກຮາກຖານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ໜ່ວຍພັກຮາກຖານກົມຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໜ່ວຍພັກຮາກຖານກົມນະໂຍບາຍການ ຕ້ອງ ສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບຫຼາຍດ້ານ

ໂດຍສະເພາະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແກ່ຍາວ, ການຜັນແປຂອງສະພາບການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ບັນຫາໄພເງິນເຟີ້, ລາຄາພະລັງງານມີຄວາມ

ຜັນຜວນເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ທັງໃຫ້ເຫັນໄດ້ບັນຫາຢ່າງພາວະວິໄສ, ສາມາດວາງແຜນເພື່ອຮັບມືທີ່ດີກັບສະພາບການທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດແຜນໃນປີ 2022 ນີ້.

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂອງລັດຖະບານ, ໄດ້ມີຄວາມຊ່ວຍໜູນສໍາຄັນແມ່ນການຕຸ້ມລຸມຄວາມສາມັກຄີໃນຮອບດ້ານ, ສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມເສຍສະຫຼະ, ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມທຸກຊັ້ນຄົນເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຄັບປະຄອງມາໄດ້ ໃນການ

ຄຸ້ມຄອງວຽກງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກໃຫ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ ແລະ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືໃນບັນດາວຽກງານຕ່າງ, ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໂລ່ງລ່ຽນ, ສໍາລັບທິດທາງໃນການສ້າງແຜນ ໃນປີ

2023 ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍພາຍໃນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ມີສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄວ້ເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສະສົມ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດຕົກເຂົ້າເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໄດ້ທັງສຸມໃສ່ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໃຫ້ເຫັນໄດ້ບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າເປັນຕົ້ນ: ການເບີກຈ່າຍຂອງລາຍຮັບງົບປະມານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາຄືນພາຍຫຼັງເບີກຈ່າຍຂອງບັນດາຂະແໜງການຢ່າງລະອຽດ, ປັບປຸງບັນດາຂອດຂັ້ນຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກງານໂດຍໃຫ້ຫັນໄປນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນ

ການຄວບຄຸມ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການປັບປຸງຄົ້ນຄວ້າບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບສະພາບການໃນປັດດຈຸບັນ, ມີການສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຄືນໃໝ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄັງເງິນແຕ່ລະແຂວງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໂດຍສະເພາະການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ, ການສະຫຼຸບລາຍງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ.

ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽງານຂອງຂະແໜງລາຍຈ່າຍ ແລະ ຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມໄດ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຊອກຫາກົນໄກວິທີການຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.