ແຈ້ງປະມູນຊັບສົມບັດໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງຫລັງ I ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

0
68

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ເລກທີ 3526/ຫກ ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2022 ວ່າ: ປັດຈຸບັນກະຊວງການເງິນ ມີຈຸດປະສົງຈະສະສາງຊັບສົມບັດເກົ່າແກ່ປະເພດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດຂອງໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫລັງ I ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດວິສາຫະກິດ ພັດທະນາກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ບໍລິການຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ດ້ວຍຮູບການປະມູນຂາຍແບບເປີດກວ້າງ.

ສະນັ້ນ, ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນແຂ່ງຂັນລາຄາ ສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຊື້ຊອງປະມູນໄດ້ທີ່ກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນ, ການຂາຍຊອງປະມູນແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13-26 ທັນວາ 2022 (ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ), ສໍາລັບການເປີດຊ່ອງປະມູນແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2022.

ໝາຍເຫດ:ຜູ້ທີ່ຊື້ຊອງເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ສາມາດໄປເບິ່ງຊັບສົມບັດຕົວຈິງໄດ້ທີ່ໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫລັງ I ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ; ລາຄາຂາຍຊອງປະມູນ ເປັນມູນຄ່າ 2.000.000 ກີບ ຕໍ່ 1 ຊ່ອງ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນເພື່ອຊາບ.