ຢ່າຫລົງເຊື່ອກົນໂກງຂອງກຸ່ມມິດສາຊີບ ສ້າງເພຈຂາຍເຄື່ອງທາງອອນລາຍ ຕົວະໃຫ້ໂອນເງິນ ແຕ່ບໍ່ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້

0
64

ຜ່ານມາປາກົດເຫັນມີຄົນຈຳນວນຫລາຍຖືກຕົວະໃຫ້ເສຍຊັບ ແລະ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຈາກການສັ່ງສິນຄ້າທາງອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ໂອນເງິນສັ່ງສິນຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ຫລື ໄດ້ຮັບເຄື່ອງແຕ່ເຄື່ອງບໍ່ຕົງກັບຮູບສິນຄ້າທີ່ສັ່ງ ແລະ ລາຄາບໍ່ເໝາະສົມກັບທີ່ເຮົາຈ່າຍເງິນໄປ.

ກົນອຸບາຍ ຫລື ກົນໂກງ ຂອງມິດສາຊີບກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະສ້າງເພຈຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆຂຶ້ນມາຫລາຍໆເພຈແລ້ວນຳເອົາສິນຄ້າຕ່າງໆມາໂພສຂາຍໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຮູບສິນຄ້າຕ່າງໆ ເຫລົ່ານັ້ນທາງເພຈບໍ່ໄດ້ມີສິນຄ້າເຫລົ່ານັ້ນຢູ່ຈິງ ເປັນພຽງການກັອບເອົາຮູບສິນຄ້າຕ່າງໆ ຈາກຄົນອື່ນມາໂພສສະເໜີຄາຂາຍທີ່ຖືກ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈຄົນທົ່ວໄປຫລົງເຊື່ອ ແລະ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້ານັ້ນໆ.

ມິດສາຊີບຈະໃຊ້ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ 2 ແບບຄື: ໂອນຈ່າຍກ່ອນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ແລະ ຈ່າຍປາຍທາງເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບສິນຄ້າ.ກໍລະນີໂອນກ່ອນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນ ພາຍຫລັງ

ເຮົາໂອນເງິນສັ່ງສິນຄ້າສຳເລັດ ກໍຈະມີການນັດໝາຍມື້ສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາ ພໍຮອດມື້ນັດໝາຍເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງເພຈກໍຈະເລີ່ມມີການບ່ຽງບ່າຍ, ເລື່ອນນັດ, ຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ແລະ ອື່ນໆສາລະພັດຂໍ້ອ້າງ ແລ້ວສຸດທ້າຍແມ່ນປິດທຸກຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ຂອງເຮົາໄປເລີຍ.

ກໍລະນີຈ່າຍປາຍທາງ ທາງເພຈຈະມີການສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ເຮົາຈິງ ແຕ່ສິນຄ້າທາງໃນກ່ອງ ບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ເຮົາສັ່ງ ແລ້ວແຕ່ມິດສາຊີດຈະເອົາຫຍັງໃສ່ໃຫ້ເຮົາ ເພາະວ່າເວລາເຮົາໄປຮັບເຄື່ອງທີ່ຝາກຕາມຂົນສົ່ງ ເຮົາກໍຈະເຫັນກ່ອງເຄື່ອງທີ່ສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາແທ້ ແລະ ດ້ານນອກກ່ອງກໍມີການຂຽນລະບຸເຄື່ອງຕາມທີ່ເຮົາສັ່ງ ເມື່ອເຮົາໂອນເງິນຊຳລະຄ່າເຄື່ອງແລ້ວ

ຮັບກ່ອງມາແກະເບິ່ງທາງໃນ ເຄື່ອງມັກຈະບໍ່ຖືກຕາມສະເປັກ ຫລື ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ ບາງຄົນອາດຈະເປັນສິ່ງຂອງອື່ນທີ່ບໍ່ມີມູນຄ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຫາເຈົ້າຂອງເພຈໄດ້ອີກເລີຍ ຄືດັ່ງກໍລະນີກ່ອນໜ້ານີ້ ສັ່ງຊື້ໂທລະສັບ ແຕ່ໄດ້ໝາກຂາມດິບແທນ.

ຕົວຢ່າງ: ໄລຍະຜ່ານມາມີຫລາຍຄົນອອກມາໂພສປະຈານເພຈຮ້ານຂາຍໂມງ Orep ຍ້ອນຖືກເພຈຂາຍໂມງນີ້ຫລອກໃຫ້ໂອນເງິນສັ່ງສິນຄ້າ ແຕ່ສຸດທ້າຍບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບສິນຄ້າຈາກທາງເພຈນີ້ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ.

ດັ່ງນັ້ນການທີ່ເຮົາຈະສັ່ງຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍທຸກຄັ້ງເຮົາຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນຮ້ານ ຫລື ເພຈທີ່ເຮົາຈະສັ່ງເຄື່ອງນັ້ນມີໂຕຕົນແທ້ບໍ່ ຫລື ມີເຄື່ອງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແທ້ບໍ່ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ສັ່ງເກດງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ໄລຍະເວລາໃນການສ້າງຕັ້ງເພຈ, ຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມ, ການຣີວິວ, ການສົມທຽບລາຄາ ຖ້າມີການໂພສຂາຍສິນຄ້າຕໍ່າກວ່າລາຄາຂາຍທົ່ວໄປ ຜິດປົກກະຕິອາດເປັນເພຈຫລອກລວງຂອງມິດສາຊີບກໍເປັນໄດ້.