ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ບຸກຢຶດນ້ຳກະທ້ອມ ແລະສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆຕາມຮ້ານບັນເທີງ

0
55

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ! ບຸກຢຶດນ້ຳທ້ອມ ແລະສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆຕາມຮ້ານບັນເທີງໃນວັນທີ່ 28/11/22 ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການລັບ ລົງກວດເຂດຊຸມຊົນແລະຮ້ານ

ດັງຫຼາຍຮ້ານທີ່ລະເມີດກົດໝາຍໃນການຂາຍສິ່ງມືນເມົາຜິດກົດໝາຍຕາມທີ່ທາງການໄດ້ມີການແຈ້ງອອກມາ ທັງນັ້ນຍັງມີກາຢຶດສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆນຳ ທາງ ປກສ ແຕ່ລະເມຶອງ
ອາດຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືລົງກວດຄັ້ງນີ້ສະນັ້ນຝາກເຖິງຫ້າງຮ້ານບັນເທີງຕ່າງໆຈົ່ງເບິ່ງແລະຫລີກລ້ຽງສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກຢຶດ , ປັບໄໝ ທັງເຈົ້າຂອງຮ້ານແລະແຂກທີ່ມີສິ່ງມືນເມົານັ້ນນຳ


ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ບຸກຢຶດນ້ຳກະທ້ອມ ແລະສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆຕາມຮ້ານບັນເທີງ


ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ບຸກຢຶດນ້ຳກະທ້ອມ ແລະສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆຕາມຮ້ານບັນເທີງ


ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດແທ້ ບຸກຢຶດນ້ຳກະທ້ອມ ແລະສິ່ງຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆຕາມຮ້ານບັນເທີງ