ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ

0
91

ຫຼ້າສຸດ!! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນຈາກການລາຍງານຂ່າວ ຂອງເພຈ ສູນຂ່າວການແພດສຸຂະສຶກສາ ປະຈຳວັນທີ 15 ພະຈິກ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຖານະການໂຄວິດໃນນະຄອນຫລວງ ເລີ່ມກັບມາທີຜູ້ຕິດເຊື້ອອີກຄັ້ງ

ສະເພາະໃນນະຄອນຫລວງ ນັບແຕ່ວັນທີ 10 ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມເຖີງ 59 ຄົນ ຂະນະທີ່ທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ 10 ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາຍອດຕິດເຊື້ອສະສົມ ຢູ່ທີ 78 ຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ວັກຊິນຄົບໂດຣສ ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ


ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ


ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ


ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ


ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ


ຫຼ້າສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃຫມ່ 15 ຄົນ