ເສົ້າໃຈ ປະເທດລາວໄດ້ອັນດັບ 1 ທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

0
70

ປາຕິໂທ້..!! ປະເທດລາວ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເງິນເດືອນໜ້ອຍສຸດ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຄ່າເເຮງຂັ້ນຕໍ່າ ເເລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນ 10 ປະເທດ ອາຊຽນ (ASEAN)

1. ສິງກະໂປ 21,345,000 ກີບ/ເດືອນ , 2. ບູຣໄນ 9,960,000 ກີບ/ເດືອນ , 3. ອິນໂດເນເຊຍ 6,660,000 ກີບ/ເດືອນ , 4. ຟິລິບປິນ 5,175,000 ກີບ/ເດືອນ , 5. ໄທ 4,695,000 ກີບ/ເດືອນ

6. ມາເລເຊຍ 4,365,000 ກີບ/ເດືອນ , 7. ກຳປູເຈຍ 3,255,000 ກີບ/ເດືອນ , 8. ຫວຽດນາມ 2,250,000 ກີບ/ເດືອນ , 9.ມຽນມາ 1,350,000 ກີບ/ເດືອນ , 10 ລາວ 1,300,000 ກີບ/ເດືອນ

(ໝາຍເຫດ ສໍາລັບ ປະເທດລາວ ຂໍ້ມູນ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການໃໝ່ ເລກທີ 829/ຫສນຍ ຈາກ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000ກີບ ຈະປັບຄັ້ງທີ 01 ປັບຂຶ້ນ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/8/2022 ຄັ້ງທີ 02 ປັບຂຶ້ນຕື່ມ 100.000 ກີບ ເລີ່ມໃນວັນທີ 1/5/2023)
ນີ້ກໍຄື ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນ:

ລາວ 12.80 % , ມຽນມາ 12.63 % , ໄທ 7.10 % , ກຳປູເຈຍ 6.30 % , ສິງກະໂປ 5.40 % , ຟິລິບປິນ 5.40 % , ອິນໂດເນເຊຍ 3.55 % , ບຣູໄນ 3.20 % , ຫວຽດນາມ 2.8 % , ມາເລເຊຍ 2.30 %