ນາຍົກໄທ ສັ່ງທົບທວນຫຼັກເກນການຄອບຄອງອາ ວ ຸ ດ ປ ື ນ ຫຼັງຈາກເຫດການກ າ ດ ຍິງໃນໜອງບົວລຳພູທີ່ໄດ້ຂ້າຊີວິດໄປຫຼາຍສົບ

0
104

ນາຍົກໄທ ສັ່ງທົບທວນຫຼັກເກນການຄອບຄອງອາວຸດປືນ ຈະປັບກົດໝາຍ ຕ້ອງມີຄົນຮັບຮອງ ມີຄຸນສົມບັດຕາມກຳນົດ ບໍ່ມີການປ່ວຍດ້ານຈິດ ຫຼັງຈາກເຫດການກາດຍິງໃນໜອງບົວລຳພູທີ່ໄດ້ຂ້າຊີວິດໄປ 38 ສົບ.

ສຳນັກຂ່າວ ໄທໂພສ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2022 ພົອ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດໄທ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຖະແຫຼງພາຍຫຼັງການປະຊຸມເພື່ອກຳນົດມາດຕະການເລັ່ງດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດປືນ.

ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອກຳນົດມາດຕະການສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ເລື່ອງທີ່ເປັນບັນຫາໃນປັດຈຸບັນຄື ເລື່ອງອາວຸດປືນ ໄດ້ມີການຫາລືຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມາດຕະການທີ່ສຳຄັນໄດ້ມີການຫາລືກັນໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການບູລະນະການໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງອາວຸດປືນ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງອາວຸດປືນ ຕ້ອງເຂັ້ມງວດເລື່ອງການອອກໃບອະນຸຍາດ ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການພົກພາທັງໝົດ ສ່ວນຜູ້ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ມີການກວດສອບ ແລະ ຮັບຮອງທາງຈິດ ມີການຮັບຮອງຈາກນາຍບ້ານວ່າຕ້ອງບໍ່ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ.

ນອກນີ້ ຈະໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດການພົກພາປືນ ເມື່ອກວດພົບວ່າມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ຍັງມີລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມອີກ ນອກນັ້ນກໍກວາດລ້າງຢາເສບຕິດ ກວາດລ້າງຈັບກຸມອາວຸດເຖື່ອນ ແລະ ການຊື້ຂາຍທາງອອນລາຍຢ່າງຈິງຈັງ.

ໃນກອງປະຊຸມຍັງກ່າວວ່າຈະພິຈາລະນາເລື່ອງ ມີຢາເສບຕິດ 5 ເມັດ ຫຼື 15 ເມັດ ໄວ້ຄອບຄອງຖືວ່າເປັນຜູ້ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ.