ສືບຕໍ່ຕິດແຜ່ນກາໝາຍນຳໃຊ້ QR code ໃສ່ລົດຂອງລັດ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ

0
71

ສືບຕໍ່ຕິດແຜ່ນກາໝາຍນຳໃຊ້ QR code ໃສ່ລົດຂອງລັດໃນວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ ແລະ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີພິທີການຕິດແຜ່ນກາໝາຍນໍາໃຊ້ QR code ເພື່ອຕິດໃສ່ລົດຂອງລັດທີ່ຂຶ້ນກັບຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ ແລະ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນ

ທາງການ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 599/ລບ ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021.ສຳລັບການຕິດແຜ່ນກາໝາຍນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 17 ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2115/ກງ ລົງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2022 ເຊິ່ງລົດຂອງລັດ ແມ່ນຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການເທົ່ານັ້ນ ການນໍາໃຊ້ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ພ້ອມນັ້ນ ໃນການນໍາໃຊ້ລົດທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຈອດໄວ້ບ່ອນຈອດສະເພາະຢູ່ສໍານັກງານຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງມີການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຢ່າງຖຶກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລວມ ແລະ ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ການຈັດພີມ ແລະ ຕິດແຜ່ນກາໝາຍນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ

QR code ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບໂປຣແກຣມ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບສິນຂອງລັດ AMIS ເຊິ່ງສາມາດກວດກາໄດ້ໂດຍຜ່ານການສະແກນ QR code ຖ້າຫາກລົດຄັນໃດທີ່ຕິດປ້າຍທະບຽນລັດບໍລິຫານ ຫາກບໍ່ມີ QR code ແມ່ນໃຫ້ຖອນຄືນການນໍາໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.