ເຮັດແບບນີ້ມັນເທ້ຫວາ ຈັບແກ້ງມົ້ວສຸມຢ າ ເ ສ ບ ຕ ິ ດ ແລະ ກາເຟປະສົມຢ າ ອ ີ

0
105

ເຮັດແບບນີ້ມັນເທ້ຫວາ ຈັບແກ້ງມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ກາເຟປະສົມຢາອີ ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ປກສ ເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ລົງກວດກາຕາມສະຖານບັນເທິງຕ່າງໆ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ນຳຕົວ ແກ໋ງບ່າວ-ສາວສາຍປາຕີ້ຢາ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈັບຕົວບ່າວຫລໍ່-ສາວງາມ ຈັດປາຕີ້ຢາເສບຕິດ ໄດ້ 11 ຄົນເປັນ ຍິງ 5 ຄົນ.
ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ : ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ປກສ ເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ລົງກວດກາຕາມສະຖານບັນເທິງຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້

ຈັບກຸມບັນດານັກດື່ມທີ່ດື່ມເກີນກຳນົດເວລາ ແລະ ມີການມົ່ວສຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ຟີວກາເຟ ຈຳນວນ 11 ຄົນ (ຍິງ 5 ຄົນ) ທັງຫມົດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ນຳຕົວ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.