ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022

0
104

ເນື່ອງຈາກໄລຍະຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ 2022 ແມ່ນໄລຍະທີ່ກະແສລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມດ້ວຍກໍາລັງແຮງ ພ້ອມດຽວກັນພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນຈະເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເຂດທະເລຈີໃຕ້ ຊຶ່ງຈະສົ່ງກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ນໍ້ຳຖ້ວມຍຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ ໂດຍສະເພາະເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.


ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022


ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022


ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022


ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022


ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2022 ແລະ ປະຈໍາ 3 ເດືອນ ຕຸລາ-ພະຈິກ-ທັນວາ 2022