ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຍົກເລີກແຈ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາ

0
128

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຍົກແຈ້ງເລີກການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022 ນີ້ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ອອກແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງການບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2022 ໂດຍກຳນົດດັ່ງນີ້:

ວິທະຍາໄລຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ຄັດເລືອກ ແລະ ປະກາດຜົນ ຕາມລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022 ພາຍຫລັງເຫັນລາຍຊື່ຂອງຕົນເອງແລ້ວໃຫ້ເລີ່ມມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນນັບແຕ່ວັນທີ 1-15 ກັນຍາ 2022 ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດ.ໂດຍມີເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

ອີງຕາມ ທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ 2022, ຄັ້ງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022.ອີງຕາມ ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່

ອີງຕາມ ການຕົກລົງຂອງຄະນະນໍາວິທະຍາໄລໃນກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລື, ຄັ້ງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2022 ອີງຕາມ ຜົນການສະຫຼຸບຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ມາສະໝັກ ແລະ ສໍາພາດເຂົ້າຮຽນໃນບາງສາຂາວິຊາທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຄົບ ຕາມຕົວເລກທີ່ຂຶ້ນແຜນໄວ້.