ຝົນຕົກໜັກໃນອາທິດຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ-ເສັ້ນທາງ ຢູ່ເມືອງເມິງ

0
164

ຝົນຕົກໜັກໃນອາທິດຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນ-ເສັ້ນທາງ ຢູ່ເມືອງເມິງຂປລ. ຕາມການສະໜອງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າມີຝົນຕົກໜັກ

ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຂອງວັນສຸກ ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມາ, ເກີດມີນໍ້າປ່າໄຫລຊຸແຮງ ແລະ ຖ້ວມເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ ໂດຍມີປະ ຊາຊົນ 13 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນຖົມເສັ້ນທາງ 79 ຈຸດ; ເສັ້ນທາງຂາດ 1 ຈຸດ.

ປັດຈຸບັນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ລົດສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້, ພ້ອມນີ້ຍັງມີເສົ້າໄຟຟ້າລົ້ມ 35 ຕົ້ນ(ເສົ້າໄຟຟ້າແຮງສູງ 17 ຕົ້ນ) ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານ ຫົວນໍ້າຄາລື້, ບ້ານປຸງ

ຫີນ, ບ້ານຈ່າກໍ, ບ້ານຖໍ້າພະບາດ ແລະ ບ້ານລອງພະບາດ ບໍ່ມີໄຟ ຟ້າໃຊ້, ຂະນະດຽວກັນ, ພະນັກງານວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລັ່ງສ້ອມແປງ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີເນື້ອ

ທໍາການຜະລິດໄຮ່, ນາ, ສວນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນຖືກນໍ້າໄຫລຊຸ ເສຍຫາຍເປັນຈໍານວນຫລາຍຄອບຄົວ, ລະບົບນໍ້າລິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປ່ເພ 10 ບ້ານ ແຕ່ສາມາດສ້ອມແປງຄືນນໍາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ 9 ບ້ານ ແລະ 1 ບ້ານ ກຳລັງສືບຕໍ່ສ້ອມແປງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ.
ຂ່າວ: ເງິນຫລົງ