ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ

0
199

ຊົມເຊີຍ! ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ແໜມເຂົ້າ ເປັນ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍເວັບໄຊ CNN ໄດ້ຈັດ ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ແໜມເຂົ້າ ເປັນ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ ຫຼື 50 of the best street foods in Asia

ໂດຍການຈັດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍຂອງ CNN ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ ເພື່ອຢາກຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍເຖິງພອນສະຫວັນຂອງຄົນເອເຊຍທີ່ສາມາດສ້າງສັນເມນູອາຫານໄດ້ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ ແລະ ເພື່ອຖ່າຍທອດວັດທະນະທຳ-ປະເພນີຂອງອາຫານຂອງຖິ່ນຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພື້ນເອເຊຍທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາ


ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ


ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ


ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ


ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ


ເຂົ້າຈີ່ (ປິ້ງເຂົ້າ) ແລະ ແຫນມເຂົ້າ 2 ເມນູຈາກລາວທີ່ຕິດ 50 ອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ

ຂໍ້ມູນ: CNN