ປະຊາຊົນ ບ້ານນ້ຳປູຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມໃຈກັນ ສ້ອມແປງຂົວ ທີ່ຖືກນໍ້າຊຸ.

0
217

ຊ້ວງນີ້ເປັນຊ້ວງໜ້າຝົນ ຫຼາຍພື່ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນໄປຕາມໆກັນ ຈາກສະຖານະການນ້ຳຖ້ວມດິນເຈື່ອນ ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະລ່າສຸດປະຊາຊົນ ບ້ານນ້ຳປູຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມໃຈກັນ ສ້ອມແປງຂົວ ທີ່ຖືກນໍ້າຊຸ. ຮ່ວມໃຈ ສ້ອມແປງຂົວ ທີ່ຖືກນໍ້າຊຸ.ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2022 ນີ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານນ້ຳປູຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ

ສ້ອມແປງຂົວເປ່ເພ ຈຸດບໍລິສັດໄຮ່ປ່າເກົ່າ ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້.ເຊິ່ງຂົວດັ່ງກ່າວ ຖືກນໍ້າຊຸ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂົວຫັກ ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຄັ້ງຝົນຕົກແຮງ ການສ້ອມແປງແມ່ນຮັກສາໄມ້ເກົ່າທີ່ຍັງສາມາດນ້ຳໃຊ້ໄດ້ເພື່ອ.ທັງເປັນການປະຫຍັດດ້ານງົບປະມານມານ ທັງແກ້ໄຂໃຫ້ກັບມານຳໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຊົ່ວຄາວ.


ປະຊາຊົນ ບ້ານນ້ຳປູຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມໃຈກັນ ສ້ອມແປງຂົວ ທີ່ຖືກນໍ້າຊຸ.


ປະຊາຊົນ ບ້ານນ້ຳປູຍ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມໃຈກັນ ສ້ອມແປງຂົວ ທີ່ຖືກນໍ້າຊຸ.