ແຂວງສາລະວັນ ກຳນົດຈຸດຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວ 90 ຈຸດ ແລະມີ 100 ບ້ານທີ່ມີຄວາມສຽງອາດຈະເກີດນໍ້າຖວ້ມ

0
137

ເພື່ອເປັນການວາງແຜນກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕຕໍ່ກັບເຫດການໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນ 6 ເດຶອນທ້າຍປີ 2022 ແຂວງສາລະວັນກໍ່ໄດ້ກະກຽມແຜນຄວາມພ້ອມຕອບໂຕໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເປັນຕົ້ນສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ກົດມາຍ ແລະນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ບ້ານ ແລະໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 6 ເດຶອນ

ຕົ້ນ ແລະແຜນກຽມຕອບໂຕກັບເຫດການໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ 6 ເດຶອນ ທ້າຍປີ 2022, ພ້ອມທັງຕິດຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອເຜົ້າລະວັງ ແລະແຈ້ງເຕືອນໄພໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາພະແນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືຕາມໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະໄດ້ກຳນົດບ້ານທີ່ມີຄວາມສຽງທີ່

ອາດຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນຊ້ວງລະດູຝົນ ມີທັງໝົດ 100 ບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ, ຕັ້ງຢູ່ເປີ້ນພູ ແລະ ຮ່ອມພູຈຸດພື້ນທີ່ຕໍ່າຂອງຈຳນວນ 4 ເມືອງໃນທົ່ວແຂວງທີ່ມີຄວາມສຽງອາດຈະເກີດນຳຖ້ວມໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດຈຸຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວ 90 ຈຸດ, ໃນເຂດເມືອງສາລະວັນມີ, 38 ຈຸດ, ເມືອງ ວາປີມີ 26 ຈຸດ, ເມືອງຄົງເຊໂດນມີ 15 ຈຸດ ແລະ ເມືອງຕະໂອ້ຍມີ 11 ຈຸດ ໄດ້

ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈຸດຫຼົບໄພແຕ່ລະຈຸດເປັນສູນບັນຊາ ລາຍງານຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ-ເສຍຫາຍ ແລະຂໍ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຮີບດ່ວນ, ( ສຳລັບເມືອງຄົງເຊໂດນ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນບ້ວງຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຈຳນວນ 50 ລ້ານກີບ ໃນການປັບປຸງ ມາຮອດປະຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ ) ໄດ້ສຳເລັດການມອບຮັບຈຸດຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວ ບ້ານ ທວງເຊ ເມືອງ ຄົງເຊໂດນໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ

ຈາກ UNDP ມູນຄ່າ 332 ລ້ານກວ່າກີບ, ໄດ້ກໍານົດເສັ້ນທາງບົກ ແລະ ເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ ແຕ່ບ້ານ ຫາຈຸຫຼົບໄພ ໃນການອົບພະຍົບ ແລະຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ດ້ານພາຫານະລົດດັບເພີງມີ 10 ຄັນ, ລົດເຊອາ 8 ຄັນ, ລົດເຊອາ, ລົດຕູ້ 6 ຄັນ, ລົດບັນທຸກ 2 ຄັນ, ລົດສະແຕກນຳ 1 ຄັນ ແລະລົດນຳສົ່ງຄົນເຈັບ, ເຮືອກູ້ໄພ 2 ລໍ່າ, ເຮືອຢາງທອງແບນ 1 ລໍ່າ, ເຕັ່ນພັກຊົ່ວຄາວ 35 ດາງ, ເສື້ອຊຸຊີບ 100 ຜືນ, ດ້ານກຳລັງພົນມີທັງໝົດ 1 ພັນກວ່າຄົນ, ທະຫານ 570 ຄົນ, ປກສ 400 ຄົນ ແລະແພດ 100 ຄົນ ແລະເຂົ້າແຮ່ຂອງແຂວງມີ 497.560 ກິໂລ

ສະເພາະໃນໄລຍະ 6 ເດຶອນ ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີໄພພິບັດທັງໝົດ 18 ຄັ້ງມີ 43 ບ້ານ 282 ຄອບຄົວ, ມີ 1.577 ຄົນ, ຍິງ 780 ຄົນບາດເຈັບ 1 ຄົບ ຄາດຄະເນມູນຄ່າການເສຍຫາທັງໝົດ 3.650.301.000 ກີບ, ການແກ້ໄຂສຸກເສີນ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົ່າທຸກໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຕ່ລະຂັ້ນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະດົມ

ທຸກພາກສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນເຂົ້າກິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົມ, ເຄື່ອງບ່ອນຢູ່, ບ່ອນນອນເຊັ່ນ: ສາດ, ໜອນ, ມຸ່ງ, ຜ້າຫົ່ມ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື່ອງຕົ້ນ 48.406.000 ກີບ

ໄລຍະຜ່ານມາແຂວງສາລະວັນເຄີຍເກີດມີສະພາບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮຸ້ນແຮງ 2019 ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ມີນໍ້າຖວ້ມ  219 ບ້ານ, ມີ 35.698 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະ​ເມືອງ 139.221 ຄົນ, ເມືອງ ສາລະວັນ ​ 93 ບ້ານ, ມີ 17.771 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 71.083 ຄົນ, ຖ້ວມ​ໜັກ 43 ບ້ານ, ມີ 8.346 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 39.649 ຄົນ,

ເມືອງ ວາປີ ນ້ຳຖ້ວມໜັກ 21 ບ້ານ, ມີ 3. 653 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 18.424 ຄົນ, ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ: ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ 71 ບ້ານ, ນໍ້າຖ້ວມ​ໜັກ 47 ບ້ານ, 10.147 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 49.515 ຄົນ.ເມືອງຕຸ້ມລານ 3 ບ້ານ​, ລວມມູນຄ່າການເສຍຫາຍທັງໝົດ  730. 398. 372.565 ກີບ

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ບົວໄລ ແສງແກ້ວມີກໍ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ສາລະວັນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ IX ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເດຶອນກໍລະກົດ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ແຂວງສາລະວັນ