ກຸ່ມຄົນໃດ ສວຍໂອກາດຊື້-ຂາຍປີ້ລົດໄຟ ເພື່ອເກັງກຳໄລຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຢ່າງເດັດຂາດ

0
66

ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ສວຍໂອກາດມາລຽນແຖວຊື້ປີ້ ມື້ໜຶ່ງຫຼາຍໆເທື່ອ ເພື່ອເອົາປີ້ໄປຂາຍຕໍ່ເອົາກຳໄລ ເຊິ່ງພຶດຕີກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວ. ສະນັ້ນ ກົມຕຳຫຼວດລົດໄຟ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງຈະໄດ້ເລັ່ງຕິດຕາມບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ ທີ່ຊື້ປີ້ລົດໄຟ ໄປຂາຍເອົາກຳໄລ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພັນເອກ ໄກສອນ ແກ້ວມະນີ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດລົດໄຟ  ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕໍ່ກັບສະພາບການຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການເດີນທາງ, ການລຽນແຖວຊື້ປີ້ ໃນສະຖານີລົດໄຟ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເກີດຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນສະພາບຄວາມຕ້ອງການເດີນທາງ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ກໍເກີດມີກຸ່ມຄົນ, ບຸກຄົນ

ສວຍໂອ ກາດຊື້-ຂາຍປີ້ ເກັງກຳໄລ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ, ທຳມະດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວແບ່ງໂກຕ້າໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງລະດົມຄົນມາຊື້ປີ້ຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍ, ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີບຸກຄົນມາລຽນແຖວ ມື້ໜຶ່ງຫຼາຍໆເທື່ອເພື່ອຂາຍປີ້ຕໍ່ເກັງກຳໄລ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຕໍາຫຼວດລົດໄຟ ຈະສົມທົບກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການແລ່ນລົດໄຟ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນການລຽນ

ແຖວຊື້ປີ້ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສະ ຖານີ, ສະກັດກັ້ນບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຊື້-ຂາຍປີ້ຕໍ່ເກັງກຳໄລ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະໄດ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ພ້ອມທັງ, ສະເໜີໃຫ້ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຍກບ່ອນຂາຍປີ້ໃຫ້ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສະເພາະ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການແອອັດ. ສຳລັບກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປທີ່ມາຊື້ປີ້ ຕ້ອງຖືບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື

ສຳມະໂນຄົວ (ສຳເນົາ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວມາພ້ອມ), ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ; ຕຳຫຼວດລົດໄຟ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການແລ່ນລົດໄຟ ຈະໄດ້ຕິດຕາມຫາບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ຊື້-ຂາຍປີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຕາມລະບຽບ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ຖ້າພົບເຫັນຈະໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍຄື:

ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມຂັ້ນຕອນ. ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກະທໍາຜິດ ໂດຍການເອົາບັດປະຈຳຕົວຂອງຕົນເອງ ຫຼື ເອກະສານປະຈຳຕົວ ໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ໄປຊື້ຂາຍປີ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.