ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ພົບບັນຫາ ປະລິມານນຳ້ຝົນເກີນຄ່າຂີດຈຳກັດຄວາມໄວ ໃນການເດີນລົດ

0
154

ຮຽນບັນດາຜູ້ໂດຍສານທີ່ຮັກແພງ:ເນື່ອງຈາກມື້ນີ້ມີຝົນຕົກຫນັກທົ່ວແລວທາງລົດໄຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິມານນຳ້ຝົນເກີນຄ່າຂີດຈຳກັດຄວາມໄວໃນການເດີນລົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ຂະບວນລົດໄຟທີ່ອອກເດີນທາງພາຍໃນມື້ນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງ​ໄດ້ມີການຈອດລົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການເດີນລົດລົງໃນບາງ​ຊ່ວງຂອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ, ເພື່ອທຳການກວດສອບຄວາມພອດ

ໄພ ເມື່ອຢືນຢັນສະພາບການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟວ່າປອດໄພດີແລ້ວ ຈິ່ງເລີ່ມເດີນລົດຕໍ່ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາໄປເຖິງ ແລະ ອອກຈາກສະຖານີໃນບາງສະຖານີ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ຢູ່ໃນ

ລົດຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ, ການຜ່ອນຄວາມໄວ ຫຼື ຈອດລົດຊົ່ວຄາວໃນບາງຊ່ວງຂອງການເດີນລົດ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການເດີນລົດໄຟ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານສາມາດໄປເຖິງສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍຢ່າງປອດໄພ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ໂດຍສານທີ່ກຳລັງຢູ່ເທິງລົດໄຟ, ບັນດາທ່ານທີ່ຈະໄປຮັບຫມູ່ຄູ່, ຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງຢູ່ສະຖານີເພື່ອຊາບ ແລະ ແລະ ຂໍການສະຫນັບສະຫນູນຮ່ວມມືຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.
ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.ດ້ວຍຄວາມນັບຖື.


ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ພົບບັນຫາ ປະລິມານນຳ້ຝົນເກີນຄ່າຂີດຈຳກັດຄວາມໄວ ໃນການເດີນລົດ