ເປີດຮັບສະໝັກ ທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານ ປະເທດ ກູບາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024 ປິດຮັບສະໝັກ 20/9/2022

0
117

ເປີດຮັບສະໝັກ ທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານ ປະເທດ ກູບາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024 ປິດຮັບສະໝັກ 20/9/2022

ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຈ້ງ ທຶນການສຶກສາຂອງ ລັດຖະບານ ສ. ກູບາ ປະຈໍາສົກປີ 2023-2024. ໂດຍ ລັດຖະບານ ສ. ກູບາ ໃຫ້ທຶນການສຶກ ສາແກ່ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2023-2024 ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເປັນພາສາແອັດ ສະປາຍໂຍນ ໂດຍເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

I. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫນັກ ເປັນຄົນລາວຖືສັນຊາດລາວ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 25 ປີ ສໍາເນົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບສູງສຸດມີຜົນການຮຽນທີ່ດີ

II. ລັດຖະບານ ສ. ກູບາ ຮັບຜິດຊອບ: ຄ່າຮຽນ, ທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າອາຫານ.

III. ວິທີສະໝັກ ຜູ້ສົນໃຈສະໝັກໃຫ້ໄປພົວພັນ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກຢູ່ທີ່ກົມກິດຈະການ ນັກສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ເຂດສະໜາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ) ຫຼື ສາມາດດາວໂຫຼດເອົາແບບຟອມໃນ ເວັບໄຊຂອງກົມ: www.moes,dsa.edu.la ແລະ ຕິດຕໍ່ສອບຖາມສູນບໍລິການນັກສຶກສາຕາມເບີໂທ 021 255 035, ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນ

ການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ ເບີໂທ 021 255 033, ເປີດຮັບສະໝັກນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປຈົນເຖິງ ວັນທີ 20/09/2022 ເປັນມື້ປິດຮັບສະໝັກ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ແຈ້ງໄປຍັງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ສະໝັກໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາດ້ວຍ.