ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ

0
171

ມັນຈົບແລ້ວແມ່ນບໍ່ທຸກຄົນ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆກຳລັງໃຈທີ່ມີໃຫ້ເນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອ່ອນແອກ່ອນຊ່ວງນີ້ ດຽວລຸກໄດ້ຈະກັບມາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ✌️ເລື່ອງແບບນີ້ບໍ່ຖືກໃຜຈະບໍ່ມີວັນເຂົ້າໃຈມັນດີເທົ່າໂຕເຮົາເອງ😭ກົ້ມໜ້າຍອມຮັບຄວາມຈິງແລ້ວສູ້ຕໍ່👩‍🏫✌️ຍັງຄົງສັດທາໃນຄວາມຮັກອາຊີບຄູສະເໝີ

ລາກ່ອນເດີຄູອາສາ 6 ປີ😔ມາຮອດມື້ນີ້ຟ້າຄົນເກັ່ງຂໍຍອມແພ້ແລ້ວເດີ💔🏳️ມາຮອດມື້ນີ້ສູ້ບໍ່ໄຫວອີ່ຫຼີຕົ້ນທຶນຊີວິດຕ່ຳກວ່າຄົນອື່ນຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ມີກໍຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ມາຮອດຈຸດນີ້ຂ້ອຍຮູ້ໂຕດີ

ແລ້ວບໍ່ໂທດໃຜ😞ມັນຍາກເກີນທີ່ຈະອະທິບາຍມັນອອກມາເວົ້າຫຍັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ທຸກຄົນໜ້າຈະຮູ້ຄືຂ້ອຍຮູ້😞

ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ ລູກກາບຂໍໂທດ🙏🏻🙇‍♀️ແຕ່ລູກຄົນນີ້ຈະບໍ່ຍອມແພ້ດອກເພາະຄູເປັນອາຊີບທີ່ລູກມັກຮັກບໍ່ໄດ້ລັດ ກໍຈະໄປຂໍນັບ1ໃໝ່ທີ່

ເອກະຊົນລູກຍັງໄຫວ💪6ປີທີ່ຜ່ານມາຖືວ່າເປັນປະສົບການຊີວິດທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ,ເກັ່ງຂຶ້ນ,ຂໍຂອບໃຈທາງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ສິດສອນຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້,ຂໍຂອບໃຈເພື່ອນຮ່ວມ

ງານດີໆທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ,ໄລຍະເວລາຜ່ານມາຂ້ອຍເອງໄດ້ຖ່າຍທອດວິຊາຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງໃຫ້ນັກຮຽນແມ່ນເຕັມທີ່ແລ້ວແມ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງສູ້ບໍ່ໄຫວມື້ໃດລູກຈະຫອບເຄື່ອງກັບບ້ານ

ຫາແມ່ເອງເດີ😔✌️ເພື່ອຄອບຄົວ,ເພື່ອເຮືອນຫຼັງນ້ອຍໆຂອງເຮົາມັນຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ມື້ໃດກໍມື້1 ລາກ່ອນຄູອາສາ 2016-2022ເກັບໄວ້ເປັນຄວາມຊົງຈຳ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ


ຂໍຍອມແພ້ແລ້ວ ລາກ່ອນຄູອາສາ 6 ປີ ຄວາມຫວັງຂອງແມ່ທີ່ຢາກເຫັນລູກບັນຈຸມາຮອດມື້ນີ້ລູກສານຕໍ່ໃຫ້ແມ່ບໍ່ໄດ້ແລ້ວເດີ້ ລູກກາບຂໍໂທດ