ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ 20.849 ຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 75 ປະເທດ

0
104

ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ WHO ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງແລ້ວ 20.849 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 75 ປະເທດ ສ່ວຍຫລາຍແລ້ວແມ່ນພົບຢູ່ໃນແຖບຢູໂຣບ, 5 ປະເທດທີ່ມີຄົນຕິດເຊື້ອສູງຄື: ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 4,639 ຄົນ, ສະເປນ 4.001 ຄົນ, ເຢຍລະມັນ 2.459 ຄົນ , ອັງກິດ 2.367 ຄົນ , ຝຣັ່ງ 978 ຄົນ, ເພດຊາຍກວມເອົາ 99% ເພດຍິງມີພຽງ 1% ເທົ່ານັ້ນ ແລະ 40% ທີ່ມີຮອຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອະໄວຍະເພດ.

ທ່ານ ເທດຣອດ ອັດຣານອມ ເກເບຣເຍຊຸສ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນີ້ແມ່ນການລະບາດທີ່ສາມາດຢຸດຕິໄດ້ ຫາກຄົນພາຍໃນປະເທດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນ ພ້ອມຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ດຳເນີນຕາມ

ຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຢຸດການແພ່ເຊື້ອ ແລະ ປົກປ້ອງກຸ່ມສ່ຽງ ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫລຸດຄວາມສ່ຽງການສຳຜັດເຊື້ອ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເລືອກສິ່ງທີ່ປອດໄພຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໄລກ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ໂດຍການຫລີກລ່ຽງການເລືອກປະຕິບັດຕໍ່ກຸ່ມຜູຸ້ຕິດເຊື້ອ ຫລື ກຸ່ມ ຊາຍຮັກຊາຍ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍທຽບເທົ່າກັບພະຍາດເຊັ່ນດຽວກັນ.