ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)

0
98

ຈັບໄດ້ແລ້ວເຈ້ທິບເງິນຝາກດອກເບຍສູງ 30% ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022 ຕອນນີ້ຕຳຫຼວດໄທບຸກເຂົ້າຈັບເຈ້ທິບໄດ້ແລ້ວ ທີ່ບໍລິເວນ ລັງຊິດ ຄອງ5 ທີ່ປະເທດໄທ ຖ້າຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປມີຫຍັງຈະລາຍງານເພີ່ມເຕີມ

BREAKING : ເຈົ້ານ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຕມ ຮວບເຈ້ທິບ ແລະ ຜົວ ເຈົ້າແມ່ຫວຍລາວທີ່ໜີຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງເພື່ອເຂົ້າມາປະເທດໄທ ແລະ ສາມາດຈັບຕົວໄດ້ແລ້ວ ທີ່ໂຮງແຮມແຖວລັງສິດ ຄອງ 5 ປະເທດໄທ ຂະນະນີ້ແມ່ນຢູ່ລະຫ່ວາງເຂົ້າກວດຄົ້ນຕາມຈຸດຕ່າງໆເພື່ອຫາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມ ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມໄດ້ໃນໄທລັດທີວີ ແລະລາຍການໄທລັດນິວໂຊພາຍໃນຄືນນີ້

ຕາມການໃຫ້ສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ.


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)


ຂ່າວດ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ເຈ້ທິບເມືອງລາວໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມສຳພາດສັ້ນໆວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຊາວເນັດ ອຸປະໂຫລກຂຶ້ນມາເອງ ຕົນຈະພ້ອມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແລ້ວ(ຊົມຄລິບ)