ຍ້ອນຄວາມບ້າກາມກາຍເປັນຄວາມແຄ້ນ ນຳໄປສູ່ແຜນການຂົ່ມຂືນ ແລະ ລົງມືຂ ້ າ ສຸດທ້າຍຮັບກຳໃນຄຸກ

0
134

ຍ້ອນຄຽວຈົນເປັນແຄ້ນ ! ນຳໄປສູ່ແຜນການຂົ່ມຂືນ ແລະ ລົງມືຄາຕະກຳ ສຸດທ້າຍຮັບກຳໃນຄຸກ

ຂ່າວ ປກສ ແຂວງຫົວພັນລາຍງານວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມານີ້ ພະແນກສືບສວນສອບສວນ ປກສ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ນຳຕົວທ້າວແສງແກ້ວ ອາຍຸ 34 ປະຊາຊົນບ້ານພູນສ້ານ ຜູ້ຕ້ອງຫາຄະດີຂົ່ມຂືນ ແລະ ຄາຕະກຳ ນາງທອນ ອາຍຸ 47 ປີ ໄທບ້ານດຽວກັນ ມາໂທດສະກຳຄືນ ເຖິງກົກປາຍສາເຫດການກໍ່ຄະດີຄັ້ງນີ້.

ຜ່ານການສບສວນສອບສວນ ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການສາລະພາບວ່າ: ໃນໄລຍະປີ 2021 ຜ່ານມາ ຕົນເອງໄດ້ມີແນວຄິດຢາກຂົ່ມຂືນນາງທອນ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ນາງທອນຟ້ອງຮ້ອງຈົນໄດ້ເສຍເງິນປົວແປງຈິດໃຈໃຫ້ນາງທອນ 2 ລ້ານກີບ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຜູ້ກ່ຽວກໍເລີ່ມມີຄວາມແຄ້ນສະສົມ ໂດຍຄິດວ່າໄດ້ເສຍເງິນແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ ບໍ່ແມ່ນມື້ໃດກໍມື້ໜຶ່ງ.

ວັນທີ 16 ເມສາ 2022 ຜ່ານມາ ໄດ້ເຫັນນາງທອນໄປເກືອໄກ່ຢູ່ນາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການວາງແຜນ ໂດຍການໄປກິນເຫລົ້າເພື່ອໃຫ້ໃຈກ້າ ແລ້ວໄປຫານາງທອນໃນເວລາສວາຍ ແຕ່ ບໍ່ພົບຈຶ່ງກັບໄປກິນເຫລົ້າອີກ ແລະ ເວລາ 18 ໂມງ ພໍດີໄດ້ໄປສົ່ງພີ່ນ້ອງມີເສັ້ນທາງດຽວກັບຖຽງນານາງທອນ ເມື່ອສົ່ງພີ່ນ້ອງສຳເລັດກໍໄດ້ເບັດໜ້າໄປຫາຖຽງນານາງທອນ ແລະ ເຫັນນາງທອນພວມຈະກັບບ້ານຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມ

ຂັດຂວາງ ແລະ ຂໍເສບສົມແຕ່ຖືກປະຕິເສດ, ຈຶ່ງດຶງແຂນນາງທອນໄປແຄມຫ້ວຍ ແລະ ມີການຕໍ່ສູ້ຂັດຂືນກັນ ແຕ່ດ້ວຍແຮງນາງທອນບໍ່ສູ້ ທ້າວແສງແກ້ວຈຶ່ງສຳເລັດການຂົ່ມຂືນ ສ່ວນນາງທອນໄດ້ເວົ້າວ່າຈະໄປແຈ້ງຄວາມຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ດ້ວຍຄວາມຢ້ານນາງທອນໄປຟ້ອງຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ວິທີການຄາດຕະກຳດ້ວຍການເຕະແອວ, ບີບຄໍ ແລະ ເຕະຄໍຈົນນາງທອນເສຍຊີວິດ ແລ້ວກໍລາກສົບນາງ

ທອນຖິ້ມລົງນໍ້າແລ້ວກໍເອົາເຄື່ອງຂອງນາງທອນໄປໄວ້ຖຽງ ສ່ວນຈົນເອງກັບບ້ານ.6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຕໍ່ມາ ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດສູ່ຄອບຄົວຟັງ ແລະ ໄດ້ມອບຕົວຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.